Zakelijk schrijven

De cursus

Om effectiever professioneel te schrijven, leren de deelnemers hun schrijfvaardigheid verbeteren. We stemmen hun schrijfstrategie af op maat van het schrijfbeleid van de organisatie.

Het begrip ‘leesbaarheid’ staat in deze opleiding centraal. Een medewerker die leesbaar communiceert zal beter functioneren door:

 • de procedures correcter toe te (laten) passen;
 • minder vergissingen te maken;
 • de communicatie te doseren;
 • opzoekwerk en herinneringen tot het minimum te beperken.

Een betere schrijfvaardigheid leidt dus tot een besparing van tijd en middelen en tot een aangenamere relatie met de collega’s.

Bovendien geeft deze opleiding aan de deelnemers extra voldoening omdat ze de aangeleerde technieken ook buiten het werk kunnen gebruiken.

Danny Devos zakelijk schrijven

Thema’s

In deze opleiding is schrijfadvies voor interne communicatie het centrale onderwerp. Deze algemene thema’s komen aan bod:

 • de leesbaarheidsprincipes
 • de lezer
 • de tekstboodschap
 • de structuur
 • de taal en de stijl
 • brieven en e-mails
 • je eigen tekst analyseren
 • de valkuilen
 • de presentatie

Deelnemers sturen op voorhand (eventueel anoniem) teksten van eigen hand door die we in de opleiding bespreken en herschrijven.

Programma

De opleiding bestaat uit een workshop van één dag (2 dagdelen).

Leermiddelen

 • interactieve mondelinge sessie
 • geprojecteerde presentatie
 • syllabus
 • leidraad voor tekstanalyse
 • voorbeelden uit de dagelijkse praktijk

Lesgever

Danny De Vos (1967) volgde meerdere opleidingen over communicatief, professioneel en creatief schrijven.

Hij geeft regelmatig opleidingen en lezingen over deze onderwerpen, vooral op vraag van advocatenkantoren, universiteiten en overheden.

Hij is jeugdauteur en coach inzake schriftelijke communicatie.

Hij verzorgt lezingen, opleidingen en workshops in binnen-en buitenland voor overheidsdiensten, universiteiten, bedrijven en particulieren.

Meer informatie aanvragen over een opleiding zakelijk schrijven