Privacy verklaring

Wij doen het maximum om uw privacy te verzekeren en gaan dus zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ons privacybeleid volgt de EU General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In ons privacybeleid geven we heldere en transparante informatie over welke persoonlijke data we verzamelen en hoe wij ermee omgaan.

Op wie is dit privacybeleid van toepassing?

Onze privacyvoorwaarden zijn van toepassing op de persoonlijke gegevens van onze klanten (particulieren of bedrijven) waarvoor wij dienstverlening verzorgen en derden wiens persoonlijke gegevens door hun overeenkomst met onze klanten door BVBA Hannaway als verwerkingsverantwoordelijke in behandeling zijn – hierin hebben wij de rol als “data verwerker”. 

Dit privacybeleid is van toepassing op de website dannydevos.eu

Welke persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door BVBA Hannaway?

De persoonsgegevens die Kinamo kan verwerken zijn op te delen in verschillende soorten gegevens:

De gegevens die je ons zelf bezorgt

Deze gegevens verwerven wij bijvoorbeeld door rechtstreekse communicatie met u. Dat kan via telefoon, e-mail en via een website formulier. Dit kan gaan van een informatie aanvraag via onze website, melding van een probleem of vraag om ondersteuning.

Gegevens die door onze infrastructuur worden verzameld

Om u zo correct mogelijke dienstverlening te garanderen koppelen wij uw gegevens aan het gebruik van onze diensten en infrastructuur. Voorbeelden zijn e-mail adressen, hosting abonnementen, server configuratie, IP adressen, certificaten. 

Daarnaast verwerken wij eveneens IP gegevens van derden die via uw website of onze klanten op onze infrastructuur gelogd worden. IP gegevens op onze hosting infrastructuur (website hosting) worden anoniem bewaard.

Gegevens die door derden worden aangeleverd

Wij kunnen beschikken over uw persoonlijke gegevens bij aanvraag van een controle van uw bedrijfsgegevens aan de hand van een bedrijven-databank. In al deze gevallen springen wij zorgvuldig om met deze gegevens en vallen deze volledig onder ons privacybeleid.

Waarom hebben we uw gegevens nodig?

Er zijn verschillende mogelijke aanleidingen en doelen waarvoor BVBA Hannaway uw gegevens als bedrijf of individu gaat verwerken. Hieronder in het onderdeel ‘Wanneer bewaren wij uw gegevens’ staat meer informatie over de aanleiding en de manier waarop wij gegevens verzamelen. 

Uw gegevens hebben wij nodig om:

Op geen enkele wijze inspecteert BVBA Hannaway de inhoud van uw bestanden en/of uw communicatie.

E-mail verkeer dat van of naar BVBA Hannaway-e-mailservers wordt verzonden, wordt op de aanwezigheid van virussen of ongewenste berichtgeving onderzocht. Deze opsporing gebeurt automatisch, aan de hand van een e-mail filter die op basis van code en standaard algoritmes zal bepalen of een bericht ongewenst is, zonder de inhoud van uw e-mails na te gaan.

Wanneer bewaren wij uw gegevens?

1. Bij het tot stand brengen van een samenwerking

Dit kan gaan om het sluiten van een nieuwe overeenkomst tussen BVBA Hannaway en u als individu of uw bedrijf. Wie zich registreert als nieuwe klant bij BVBA Hannaway zal gegevens gevraagd worden zodat wij u zowel commercieel op een correcte manier kunnen benaderen (zodat wij een correcte oplossing kunnen voorleggen) als wettelijk (bijvoorbeeld voor betaling en/of facturatie).

Uw gegevens worden gebruikt om er voor te zorgen dat uw dienst correct kan functioneren en aanvraag tot betalingen daadwerkelijk kunnen uitgevoerd worden.

Persoonlijke gegevens die wij verzamelen zijn uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail adres, gewenste taal voor communicatie en indien van toepassing naam van uw bedrijf, BTW nummer, registratienummer. 

We bewaren eveneens uw facturatie- en betalingsgegevens en alle benodigde kwantitatieve informatie die ons toelaat u op een correcte wijze te factureren en dit in geval van betwisting te staven.

Verder bewaren wij de instellingen en voorkeuren rond communicatie met ons bedrijf, die u via de klantenzone heeft aangeduid;

Uw gegevens worden bewaard zolang nodig is voor de samenwerking en volgens onze wettelijke verplichtingen. 

Gegevens die wij wettelijk niet mogen bewaren (politieke opvattingen, raciale of etnische afkomst…) worden vanzelfsprekend niet verzameld.

2. Via ons contactformulier

Door het invullen van uw gegevens op het contactformulier, geeft u ons de toelating om deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatievragen, prijs aanvragen, of andere mogelijke informatie die u heeft aangevraagd via het formulier.

Om u correct te kunnen verder helpen vragen wij uw naam, e-mailadres, telefoon, bedrijfsnaam en de informatie die u invult in het tekstveld “uw vraag”. 

Deze informatie wordt bijgehouden voor niet-klanten gedurende 12 maanden. Indien u dit niet wenst kan u contact opnemen.

3. Via direct contact (telefoon)

Wanneer u ons bijvoorbeeld belt naar aanleiding van een vraag, bestelling of andere aanleiding gaan wij enkel de nodige informatie vragen en bewaren die nodig is voor het beantwoorden van uw vraag.

Indien nodig blijkt uit de uitwisseling per telefoon dat een meer uitgebreide oplossing of antwoord wordt gegeven, zal een support aanvraag aangemaakt worden met daarin een antwoord op uw vraag alsook de gegevens die we hebben verwerkt naar aanleiding van het telefoongesprek.

4. Via cookies

BVBA Hannaway maakt gebruik van cookies voor diverse doeleinden. Dit varieert van het bijhouden van statistische gegevens bij het bezoek op onze website, tot het bewaren van basisgegevens zodat tijdens uw volgende bezoek u vlotter gebruik kan maken van onze website.

5. Via third party services

BVBA Hannaway maakt gebruik van verschillende derde partijen voor het verzamelen van statistische, performantie- en marketinggerelateerde gegevens om uw gebruikerservaring te verbeteren en onze dienstverlening te optimaliseren. Deze diensten plaatsen eveneens cookies en worden enkel door ons geïmplementeerd als zij gebruik maken van beveiligde verbindingen en een privacy beleid hanteren in regel met de Europese GDPR richtlijnen.

Hierbij doen wij beroep op volgende diensten:

Google Analytics. Wij maken gebruik van Google Analytics, een website analyse tool van Google Inc. om het gebruik van onze website te analyseren, rapporten te voorzien rond bezoekersaantallen, demografische gegevens enz. Deze gegevens worden ook gedeeld met andere Google diensten (zoals Adwords). Voor meer informatie kan u het privacybeleid van Google raadplegen.

Google Adwords. Binnen Google Adwords maken wij gebruik van een conversietracking cookie, een analytische dienst die zorgt dat wij het Google Adwords netwerk kunnen linken met acties uitgevoerd op onze website. Daarnaast doen wij beroep op de Google Adwords remarketing mogelijkheden. Google Adwords valt eveneens onder het centrale privacybeleid van Google Inc.

Remarketing. We gebruiken op onze site cookies met het oog op remarketing, op deze manier worden onder andere advertenties geplaatst door Kinamo, zoals deze in zoekmotoren en op sociale media aangepast aan de hand van uw bezoek aan onze websites, opdat deze relevanter zijn aan uw profiel.

6. Via publiciteit voor Kinamo

Net als u is BVBA Hannaway ook aanwezig op sociale netwerken. Aan de hand van ‘posts’ en advertenties op netwerken zoals Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn en Google+ kan het zijn dat u informatie ontvangt over BVBA Hannaway en haar producten. 

Indien u dergelijke publiciteit niet wenst, dient u uw instellingen voor advertenties aan te passen in uw desbetreffende account of aan de hand van www.youronlinechoices.com

Waar bewaren wij uw gegevens?

BVBA Hannaway is een Belgische onderneming, onze hoofdzetel bevindt zich in België, net als onze belangrijkste infrastructurele voorzieningen. Onze servers bevinden zich in datacentra in België. In uitzonderlijke gevallen doen wij beroep op andere cloud providers waarbij wij nagaan of deze infrastructuur zich op Europese bodem bevindt en de richtlijnen rond gegevensverwerking geschoeid zijn op de Europese GDPR wetgeving.

Geven wij uw gegevens aan derden door?

Gegevens die u aan BVBA Hannaway doorgeeft worden op vertrouwelijke basis behandeld. 

Uw informatie wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven aan derden, tenzij:

Mochten wij uw gegevens moeten doorgeven aan een derde partij om een niet vernoemde reden dan zal dit steeds toegelicht worden waarom we dit doen en aan wie.

Mocht dit wettelijk nodig zijn dan vragen wij steeds uw uitdrukkelijke toestemming.

BVBA Hannaway verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen en uw persoonlijke gegevens veilig te stellen.

Dit is niet noodzakelijk het geval met andere websites die u bezoekt, inclusief diegene waarnaar wij linken of die naar ons linken. Wij raden u aan om de privacyverklaring van deze sites door te nemen vooraleer u uw persoonlijke gegevens doorgeeft.

Ons privacybeleid is slechts van toepassing op gegevens die door BVBA Hannaway worden verzameld, hetzij via de website of op een andere wijze. 

Beveiliging van uw gegevens

Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beveiligen. Dat doen wij aan de hand van toepassingen over authenticatiemechanismes tot fysieke beveiliging en infrastructurele beveiligingen.

Onze medewerkers zijn opgeleid om correct om te springen met vertrouwelijke gegevens en wij beperken het aantal medewerkers dat met uw gegevens moet omgaan tot het hoogst noodzakelijke.

Beslissingen rond implementaties van systemen die impact hebben op de manier waarop uw gegevens verwerkt worden, worden steeds grondig geanalyseerd met uw privacy belangen voorop.

Het recht tot inzage van uw gegevens

In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 houdende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u te allen tijde recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen en eventuele verbeteringen te laten aanbrengen. 

BVBA Hannaway behoudt zich het recht voor om bij wijzigingen van de gegevens een kopie van de vorige gegevens bij te houden, om eventuele fouten of misbruiken naderhand te kunnen rechtzetten.

Het recht tot wissen van uw gegevens

U heeft het recht om uw gegevens te laten verwijderen en dit binnen redelijke termijn, in geval van stopzetting van de dienstverlening en indien wij uw gegevens niet langer nodig hebben om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Voor meer informatie rond het wissen van uw gegevens kan u terecht op danny@dannydevos.eu.

Het recht tot overdragen van uw gegevens 

Door contact op te nemen met BVBA Hannaway kan u ten allen tijde uw gegevens in een leesbaar formaat verkrijgen. 

Enkel uw persoonsgegevens worden aangeboden in dit formaat.

Wijzigingen aan ons privacy beleid

Aangezien zowel onze bedrijfsactiviteiten als de wetgeving ter zake aan verandering onderhevig zijn, kan het nodig zijn deze verklaring aan te passen. Wij raden u aan om op regelmatige basis deze verklaring te raadplegen. Wijzigingen aan deze verklaring treden in voege op het ogenblik van publicatie op de website dannydevos.eu

Deze verklaring zal steeds toegankelijk zijn vanop elke pagina van de website. Voor meer informatie over ons privacybeleid of in geval van vragen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met danny@dannydevos.eu