Privacy & cookie verklaring

Met deze verklaring willen wij u informeren over de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door ons, BV Hannaway, met maatschappelijke zetel in België te 2880 Bornem, Buitenland 46 en met btw nummer BE 0657.773.034.

BV Hannaway is de onderneming waaronder Danny De Vos zijn boeken publiceert.

Wij doen het maximum om uw privacy te verzekeren en gaan dus zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ons privacybeleid volgt de EU General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In ons privacy beleid geven we heldere en transparante informatie over welke persoonlijke data we verzamelen en hoe wij ermee omgaan.

Op wie is dit privacy beleid van toepassing?

Dit privacy beleid is van toepassing op de website dannydevos.eu

Welke persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door BV Hannaway?

De persoonsgegevens die BV Hannaway kan verwerken zijn op te delen in verschillende soorten gegevens:

De gegevens die u ons zelf bezorgt

Deze gegevens verwerven wij bijvoorbeeld door rechtstreekse communicatie met u. Dat kan via telefoon, e-mail en via een website formulier. Dit kan gaan van een informatie aanvraag via onze website, een vraag voor een lezing / opleiding of aanvraag voor extra lesmateriaal.

Waarom hebben we uw gegevens nodig?

Er zijn verschillende mogelijke aanleidingen en doelen waarvoor BV Hannaway uw gegevens als bedrijf of individu gaat verwerken. Hieronder in het onderdeel ‘Wanneer bewaren wij uw gegevens’ staat meer informatie over de aanleiding en de manier waarop wij gegevens verzamelen. 

Uw gegevens hebben wij nodig om:

E-mail verkeer dat van of naar BV Hannaway-e-mailservers wordt verzonden, wordt op de aanwezigheid van virussen of ongewenste berichtgeving onderzocht. Deze opsporing gebeurt automatisch, aan de hand van een e-mail filter die op basis van code en standaard algoritmes zal bepalen of een bericht ongewenst is, zonder de inhoud van uw e-mails na te gaan.

Wanneer bewaren wij uw gegevens?

1. Bij het tot stand brengen van een samenwerking

Dit kan gaan om het sluiten van een nieuwe overeenkomst tussen BV Hannaway en u als individu of uw bedrijf. Wie een lesmap of andere extra materialen aanvraagt zal gezien worden als een nieuwe klant bij BV Hannaway. Bij deze aanvraag zullen gegevens gevraagd worden zodat wij u commercieel op een correcte manier kunnen benaderen.

Persoonlijke gegevens die wij verzamelen zijn uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail adres en indien van toepassing naam van uw bedrijf en BTW nummer. 

Uw gegevens worden bewaard zolang nodig is voor de samenwerking en volgens onze wettelijke verplichtingen. 

Gegevens die wij wettelijk niet mogen bewaren (politieke opvattingen, raciale of etnische afkomst…) worden vanzelfsprekend niet verzameld.

2. Via ons contactformulier

Door het invullen van uw gegevens op het contactformulier, geeft u ons de toelating om deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatievragen, prijs aanvragen, of andere mogelijke informatie die u heeft aangevraagd via het formulier.

Om u correct te kunnen verder helpen vragen wij uw naam, e-mailadres, telefoon, bedrijfsnaam en de informatie die u invult in het tekstveld “uw vraag”. 

Deze informatie wordt bijgehouden. Indien u dit niet wenst kan u contact opnemen.

3. Via direct contact (telefoon)

Wanneer u ons bijvoorbeeld belt naar aanleiding van een vraag, bestelling of andere aanleiding gaan wij enkel de nodige informatie vragen en bewaren die nodig is voor het beantwoorden van uw vraag.

4. Via cookies

De website dannydevos.eu maakt gebruik van cookies voor diverse doeleinden. Dit varieert van het bijhouden van statistische gegevens bij het bezoek op onze website, tot het bewaren van basisgegevens zodat tijdens uw volgende bezoek u vlotter gebruik kan maken van onze website.

5. Via third party services

BV Hannaway maakt gebruik van verschillende derde partijen voor het verzamelen van statistische, performantie- en marketing gerelateerde gegevens om uw gebruikerservaring te verbeteren en onze dienstverlening te optimaliseren. Deze diensten plaatsen eveneens cookies en worden enkel door ons geïmplementeerd als zij gebruik maken van beveiligde verbindingen en een privacy beleid hanteren in regel met de Europese GDPR richtlijnen.

6. Via publiciteit voor BV Hannaway / Danny De Vos

Net als u is BV Hannaway onder de noemer Danny De Vos ook aanwezig op sociale netwerken. Aan de hand van ‘posts’ en advertenties op netwerken zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn kan het zijn dat u informatie ontvangt over BV Hannaway en haar producten. 

Indien u dergelijke publiciteit niet wenst, dient u uw instellingen voor advertenties aan te passen in uw desbetreffende account of aan de hand van www.youronlinechoices.com

Waar bewaren wij uw gegevens?

BV Hannaway is een Belgische onderneming, onze hoofdzetel bevindt zich in België. De servers waarop eventuele data van u bewaard wordt bevinden zich in datacentra in België.

Geven wij uw gegevens aan derden door?

Gegevens die u aan BV Hannaway doorgeeft worden op vertrouwelijke basis behandeld. 

Uw informatie wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven aan derden. Mochten wij uw gegevens moeten doorgeven aan een derde partij voor één of andere reden dan zal dit steeds toegelicht worden waarom we dit doen en aan wie. Mocht dit wettelijk nodig zijn dan vragen wij steeds uw uitdrukkelijke toestemming.

BV Hannaway verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen en uw persoonlijke gegevens veilig te stellen.

Dit is niet noodzakelijk het geval met andere websites die u bezoekt, inclusief diegene waarnaar wij linken of die naar ons linken. Wij raden u aan om de privacyverklaring van deze sites door te nemen vooraleer u uw persoonlijke gegevens doorgeeft.

Ons privacybeleid is slechts van toepassing op gegevens die door BV Hannaway worden verzameld, hetzij via de website of op een andere wijze. 

Beveiliging van uw gegevens

Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beveiligen. Dat doen wij aan de hand van toepassingen over authenticatiemechanismes tot fysieke beveiliging en infrastructurele beveiligingen.

Het recht tot inzage van uw gegevens

In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 houdende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u te allen tijde recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen en eventuele verbeteringen te laten aanbrengen. 

BV Hannaway behoudt zich het recht voor om bij wijzigingen van de gegevens een kopie van de vorige gegevens bij te houden, om eventuele fouten of misbruiken naderhand te kunnen rechtzetten.

Het recht tot wissen van uw gegevens

U heeft het recht om uw gegevens te laten verwijderen indien wij uw gegevens niet langer nodig hebben om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Voor meer informatie rond het wissen van uw gegevens kan u mailen naar danny@dannydevos.eu.

Het recht tot overdragen van uw gegevens 

Door contact op te nemen met BV Hannaway kan u ten allen tijde uw gegevens in een leesbaar formaat verkrijgen. 

Enkel uw persoonsgegevens worden aangeboden in dit formaat.

Wijzigingen aan ons privacy beleid

Aangezien zowel onze bedrijfsactiviteiten als de wetgeving ter zake aan verandering onderhevig zijn, kan het nodig zijn deze verklaring aan te passen. Wij raden u aan om op regelmatige basis deze verklaring te raadplegen. Wijzigingen aan deze verklaring treden in voege op het ogenblik van publicatie op de website dannydevos.eu

Deze verklaring zal steeds toegankelijk zijn vanop elke pagina van de website. Voor meer informatie over ons privacybeleid of in geval van vragen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met danny@dannydevos.eu